provera

"Correcte informatie aan het begin van de keten is de sleutel tot een geslaagd gebruik van die informatie."

My Product Manager, een efficiënt centraal platform dat zijn nut bewijst bij de aankoopcentrale Provera

provera

Om drives en websites op te zetten is het nodig om op een efficiënte manier productgegevens in digitale vorm in te winnen. Bij Provera is elk merk onafhankelijk. De aankoopcentrale Provera Belux zorgt voor de inzameling van die informatie op haar grondgebied om ze daarna door te geven aan haar merken.

Daarom heeft Provera Belux ervoor gekozen om My Product Manager toe te voegen aan hun externe gegevensbronnen

De troef van My Product Manager bestaat erin dat dit platform een vlotte en open communicatie tussen de handelspartners mogelijk maakt. Dankzij de werkgroepen van GS1 Belgilux blijft het platform up-to-date wat de behoeften en tendensen op de markt betreft. Erik Loison, Directeur Informatiesystemen, en Pascal Meyer, Algemeen Directeur van de Centrale Provera Belux, leggen uit waarom ze deze sluis voor pre-referencing van externe gegevens hebben ontwikkeld en deze aanvullen met het platform van GS1 Belgilux.

Provera Belux is de aankoopcentrale van de Louis Delhaize Groep met merken zoals Cora Belux, Match Smatch Belux, Delfood en Delitraiteur. Erik Loison coördineert enkele tools van de aankoopcentrales van de groep en ontwikkelt het interne ‘light’ referentiesysteem van Provera Belux. Pascal Meyer is de Directeur van de centrale Provera Belux.

Een vlotte informatiestroom tussen de handelspartners dankzij My Product Manager

Provera is sinds eind augustus 2021 aangesloten op My Product Manager. Ook al zijn ze nog maar net gestart, het bedrijf heeft al alle productfiches van de leveranciers die dit platform gebruiken, kunnen downloaden.

Erik Loison
Directeur Informatiesystemen van de Centrale Provera Belux

Erik Loison, Directeur Informatiesystemen van de Centrale Provera Belux, legt uit waarom ze My Product Manager gebruiken: “De hoofdreden was om het werk van onze industriële partners bij het verzamelen van informatie te vergemakkelijken. Provera maakt al gebruik van cloobiz.com, een platform dat het onder andere mogelijk maakt om productgegevens te verzamelen. Om het werk van de fabrikanten te vergemakkelijken, laden we de gegevens die beschikbaar zijn in My Product Manager vooraf op in dat platform. Dan is het aan hen om de fiches aan te vullen en te certificeren.”

De gegevens die uit My Product Manager worden gehaald, hebben twee doelstellingen. “Het eerste bestaat uit de inzameling van de productfiches wanneer een nieuw product in het assortiment wordt opgenomen. Dat vergemakkelijkt de gegevensinvoer dankzij het vooraf invullen van de productfiches die op ons cloobiz.com platform zijn verzameld. Vervolgens vullen de fabrikanten de informatie aan met extra gegevens, zoals tariefgegevens."

match

“Het tweede bestaat erin ervoor te zorgen dat de productgegevens voor de producten die reeds in het assortiment zitten, permanent worden bijgewerkt in My Product Manager, waarna de informatie opnieuw aan de betrokken merken wordt bezorgd.” 

De kracht van standaardisatie

De kwaliteit van de gegevens staat centraal in het debat en het is op dat punt dat Provera de toegevoegde waarde ziet van de standaardisering die door GS1 aangeboden wordt. De Directeur Informatiesystemen van de Centrale Provera Belux legt uit: "Standaardisering is interessant wanneer het gaat om openbare externe gegevens."  

 

Erik Loison moedigt het gebruik van My Product Manager aan. Volgens hem vergemakkelijkt dit het werk en verbetert het de kwaliteit van de gegevens. Hoe meer de gegevens van één kanaal afkomstig zijn, hoe minder fouten er zullen zijn. Leveranciers die geen gebruik maken van bronnen zoals My Product Manager moeten de fiches manueel invullen, waardoor het risico op fouten groter wordt. De impact van een verkeerde productfiche is reëel. Ten eerste heeft het gevolgen voor de verkoop van het product en ten tweede is het misleidend voor de consument. “Stel dat een fabrikant een allergeen in een product vergeet te vermelden, en daardoor de consument een allergische reactie krijgt, wie is dan aansprakelijk?”

Bovendien zorgt het ook voor eendracht. De distributeurs uit de Belux gebruiken zo dezelfde productfiches via hetzelfde systeem, waardoor ze er allen baat bij hebben hun fabrikanten aan te sporen tot het verbeteren van de datakwaliteit. 
Pascal Meyer, Directeur van de Centrale Provera Belux, voegt eraan toe dat de gevraagde eigenschappen voor een product voortdurend evolueren. Het doel van My Product Manager is om fouten zoveel mogelijk te beperken, via automatische recuperatie

Cora

“Er is ook een evolutie in het gedrag van de fabrikanten. Enkele jaren geleden waren sommige leveranciers terughoudend om hun productinformatie te delen. Het verschijnen van onlineverkoopsites heeft daar voor een ommekeer gezorgd. Voortaan is het voor de fabrikant een concurrentievoordeel om de verkoop van zijn producten te vergemakkelijken”, voegt Erik Loison eraan toe.

Back to the future

Delitraiteur

De digitale uitwisseling van productgegevens tussen fabrikanten, groothandelaars en supermarkten en de terbeschikkingstelling van die gegevens aan de consumenten is een proces dat steeds centraler staat in de informatiesystemen.  “Correcte informatie aan het begin van de keten is de sleutel tot een geslaagd gebruik van die informatie.” 
“De consument vraagt informatie die steeds relevanter, georganiseerder, toegankelijk en gepersonaliseerd is. Er is een lange weg af te leggen om hem die informatie te bezorgen in de vorm die hij verwacht. De informatie die voor hem bestemd is, moet beschikbaar zijn om zijn aankoop te vergemakkelijken”, aldus Erik Loison.

De kracht van de samenwerking als user community; een vorm van crowdsourcing

Hij benadrukt de volgende boodschap bij de leveranciers: “Om uw producten beter te verkopen, kan u ons ook helpen door ons de best mogelijke informatie te bezorgen en aandacht te besteden aan de afbeeldingen van de producten die u doorgeeft.” 


Hetzelfde weerklinkt in de boodschap aan de concurrenten en collega’s die nog geen gebruik maken van de gestandaardiseerde productfiches in My Product Manager. "Elke afnemer van gegevens moet de onregelmatigheden of fouten die hij opmerkt, doorgeven aan de fabrikanten. Hoe meer iedereen zijn steentje bijdraagt, hoe beter de kwaliteit en hoe meer de fabrikanten hun gegevens massaal zullen publiceren. Het groepseffect is hier heel belangrijk en is te vergelijken met crowdsourcing.”


De voordelen van een werkgroep die bestaat uit collega's en concurrenten 

GS1 is niet alleen een standaardiseringsorganisatie. Het is in de eerste plaats een community die gericht is op zijn gebruikers. De verschillende standaarden worden beheerd door werkgroepen die bestaan uit fabrikanten, groothandelaars, distributeurs en foodservicebedrijven die lid zijn bij GS1. Ze onderzoeken en bespreken elke aanvraag tot verandering.

Louis Delhaize

Het datamodel of de gestandaardiseerde productfiche wordt beheerd door de Benelux Maintenance Group en enkele subwerkgroepen met gespecialiseerde thema’s (bijvoorbeeld de eigenschappen van e-commerce en informatie over gevaarlijke stoffen).
Op de vraag of Provera voortaan ook zal deelnemen aan de werkgroep die de standaard beheert, antwoordt Erik Loison zonder aarzelen: “Ja, wij doen mee. De werkgroepen blijven belangrijk voor de uniformering en de standaardisering, en hun kritische blik is niet langer de verantwoordelijkheid van enkel de grote marktspelers.” 

Blog
22/09/2021
FMCG & Foodservice
Deel deze pagina:
Blog
22/09/2021
FMCG & Foodservice
Deel deze pagina: