Beheer datamodel in de FMCG & Foodservice sector

In de Benelux FMCG sector zijn afspraken gemaakt over welke artikelgegevens via GDSN worden uitgewisseld.

Deze afspraken worden gebundeld in het Benelux FMCG data model. Het onderstaande schema toont welke organen er bevoegd zijn voor het beheer van het data model.

Governance model voor masterdata-uitwisseling FMCG

Wijzingsverzoeken

Indien een gebruiker (leverancier of retailer) een wijzigingsverzoek wil indienen voor het data model, kan hij deze procedure volgen:

Als jouw verzoek meteen kan beantwoord worden, ontvang je een antwoord per e-mail. Indien het besproken moet worden, zal jouw verzoek verder geanalyseerd worden door het Data Committee en in geval van positieve evaluatie ter goedkeuring voorgelegd worden aan de BeNeLux FMCG GDSN Maintenance Group. Je wordt op regelmatige tijdstippen ingelicht over de verwerking van jouw wijzigingsverzoek.