Onze committees voor de FMCG & Foodservicesector

Committees werken ter ondersteuning van onze Raad van Bestuur. Hun agenda wordt bepaald door onderzoeksvragen vanuit GS1 Global of GS1 in Europe, specifieke opdrachten van de Raad van Bestuur en vragen vanuit de markt. Ze proberen een antwoord te bieden door het zoeken naar oplossingen binnen de standaarden en waar nodig input te leveren ter uitbreiding ervan.

De leden van de committees zijn vertegenwoordigers van onze leden (fabrikanten en distributeurs) met een ruime ervaring en expertise over het deelgebied. De oplossingen die door committees worden goedgekeurd worden - via de Algemeen Directeur - gecommuniceerd aan de Raad van Bestuur.

Wanneer een committee niet tot consensus kan komen, zal de Raad van Bestuur beslissen over de verdere gang van zaken. 

De Raad van Bestuur, de Algemeen Directeur of de committees zelf kunnen ook tijdelijke werkgroepen oprichten, die zich buigen over specifieke problemen binnen een vakgebied. Zij rapporteren aan het desbetreffende committee die de oplossingen op zijn beurt – via de Algemeen Directeur - communiceert aan de Raad van Bestuur.

Werkgroepen worden samengesteld uit vakexperten van de aangesloten bedrijven in functie van de specifieke onderwerpen.

Onze committees voor de FMCG & Foodservicesector

Masterdata committee

Het Masterdata committee bestaat uit vertegenwoordigers van Belgische en Luxemburgse FMCG en Foodservice bedrijven. Zij werken richtlijnen en adviezen uit voor het gestandaardiseerd uitwisselen van master product data via de GS1 systemen (zoals My Product Manager en CDB/GDSN) voor de FMCG en Foodservice sector.

De focus ligt hierbij op: 

  • De verdere implementatie/verbetering van de GS1 dienstverleningen rond data uitwisseling.
  • Het bespreken van wijzigingen aan het Benelux FMCG en Foodservice data model en adviezen formuleren ten aanzien van de Benelux Maintenance groep.  
  • Het in het oog houden en verbeteren van de datakwaliteit binnen de GS1 systemen. 

Meer informatie over de governance rond data uitwisseling binnen de Belgilux FMCG en Foodservice sector >
Wil je deelnemen?
 Contacteer ons via fmcg-foodservice@gs1belu.org

 

EDI Committee 

Het EDI committee bestaat uit vertegenwoordigers van Belgische en Luxemburgse FMCG, Foodservice en DIY, Garden & Pet bedrijven. Zij werken richtlijnen uit voor de implementatie van GS1 EDI standaarden (voornamelijk de Harmonised Order to Cash berichten).
Wil je deelnemen? Contacteer ons via fmcg-foodservice@gs1belu.org


Meer informatie over de werking en de voorwaarden tot deelname >

team work