API - My Product Manager - 9.12.0

Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier
Datamodel - 14/05/2021
Dit document is een kopie van het sectorale datamodel en bevat twee extra kolommen op het tabblad "Fielddefinitions". Deze twee kolommen maken de link tussen de attributen ID die weergeegven is via de API en de attributen die in dit datamodel omschreven wordt.

EN

XLSX - 7.43 MB