Werkgroepen en comités

Comités werken ter ondersteuning van onze Raad van Bestuur. Hun agenda wordt bepaald door onderzoeksvragen vanuit GS1 Global of GS1 in Europe, specifieke opdrachten van de Raad van Bestuur en vragen vanuit de markt. Ze proberen een antwoord te bieden door het zoeken naar oplossingen binnen de standaarden en waar nodig input te leveren ter uitbreiding ervan.

De leden van de committees zijn vertegenwoordigers van onze leden (fabrikanten en distributeurs) met een ruime ervaring en expertise over het deelgebied. De oplossingen die door comités worden goedgekeurd worden - via de Algemeen Directeur - gecommuniceerd aan de Raad van Bestuur. Wanneer een comités niet tot consensus kan komen, zal de Raad van Bestuur beslissen over de verdere gang van zaken. 

De Raad van Bestuur, de Algemeen Directeur of de committees zelf kunnen ook tijdelijke werkgroepen oprichten, die zich buigen over specifieke problemen binnen een vakgebied. Zij rapporteren aan het desbetreffende comités die de oplossingen op zijn beurt – via de Algemeen Directeur - communiceert aan de Raad van Bestuur. Werkgroepen worden samengesteld uit vakexperten van de aangesloten bedrijven in functie van de specifieke onderwerpen.

 

 

FMCG & Foodservice

Vragen over een comité voor deze sector? Contacteer ons via fmcg-foodservice@gs1belu.org.

Benelux Steering Committee Product Master Data

Het doel van de Steering Committee Product Master Data is het opstellen projectvoorstellen en sturen op realisatie van projectplannen i.v.m. het uitwisselen van gestandaardiseerde productinformatie binnen de keten, waartoe de Nederlandse Business Council en de Raad van Bestuur van GS1 Belgilux opdracht heeft gegeven. 

Contactpersoon: Tom Depoorter GS1 Belgilux, Bas Sloot GS1 NL

Meer info

 

Benelux Maintenance Group Product Master Data

De Benelux Maintenance Group Product Master Data onderhoudt het datamodel (gestandaardiseerde productfiche) en de bijbehorende validatieregels die gebruikt worden om productinformatie via GS1 GDSN uit te wisselen binnen de Benelux.

Vanuit die rol beoordeelt het orgaan elk wijzigingsverzoek hierop. Deze werkgroep rapporteert aan het Benelux Steering Committee Product Master Data

Andere gespecialiseerde werkgroepen rond productinformatie leggen hun afgewerkte  stukken aan de Benelux Maintenance Group voor.

Sinds 20 november 2021 is de Benelux Maintenance Group enkel nog bevoegd voor een deel van de productfiche: de lokale Benelux laag van het Global Data Model die productkenmerken bevat die enkel in de Benelux worden gebruikt. 

De Europese laag met productkenmerken die in heel Europa verwacht worden en de wereldwijde laag en kern met productkenmerken die wereldwijd uitgewisseld worden, worden respectievelijk door de European Maintenance Group en de Global Maintenance Group beheerd.  In die beide organen zitten vertegenwoordigers van de Benelux Maintenance Group.
 

Contactpersoon: Victor Vroklage GS1 Belgilux, Jan Schimmel GS1 NL

Meer info

Belgilux EDI Comité

Het EDI Comité volgt alle projecten gerelateerd aan de uitwisseling van elektronische handelsdocumenten via EDI.
 

Contactpersoon: Tom Depoorter

 

Meer info

Belgilux werkgroep Harmonized Order-to-Cash

De werkgroep "Harmonized Order-to-Cash" onderhoudt het sectorale order-to-cash proces bestaande uit handelsdocumenten elektronische bestelbon, leverbon en factuur/creditnota. Vanuit die rol beoordeelt het orgaan elk wijzigingsverzoek hierop.

Deze werkgroep rapporteert aan het EDI comité.

Contactpersoon: Emmanuel Prête

Meer info
 

Belgilux werkgroep Co-Managed/Vendor Replenished Inventory

De werkgroep Co-Managed/Vendor Replenished Inventory ontwikkelt de sectorale standaard voor de Co-Managed Inventory (CMI) en Vendor Replenished Inventory (VRI) processen bestaande uit handelsdocumenten elektronisch verkooprapport en inventaris rapport.

Deze werkgroep rapporteert aan het EDI Comité.

Contactpersoon: Emmanuel Prête

Meer info

FMCG & Foodservice Belgilux werkgroep kortingsbonnen

De werkgroep kortingsbonnen volgt alle projecten gerelateerd aan de uitwisseling van kortingsboninformatie via My Coupon Manager. 

Contactpersoon: Kris Noyez

Meer info

Werkgroep gewichtsartikelen in de kassa-omgeving

De doelstelling van de werkgroep is tweeledig:

  • standardiseren van de identificatie van artikelen met variabel gewicht in de kassa-omgeving (van nationaal nummer naar GTIN) 
  • ondersteunen van de Belgilux retail in de transitie naar de GS1 DataMatrix barcode in de kassa-omgeving (van 1D naar 2D barcodes)

Contactpersoon: Karen Arkesteyn

Meer info


 

 

Retail

Vragen over één van deze comités? Contacteer ons via fmcg-foodservice@gs1belu.org of diy@gs1belu.org naargelang jouw sector.

Benelux Intersectorale retailwerkgroep productafbeeldingen

De intersectorale retailwerkgroep productafbeeldingen houdt zich bezig met het definiëren van de specificaties van productafbeeldingen die worden uitgewisseld via de productdata-oplossingen van GS1 Belgilux en GS1 Nederland.

Deze werkgroep rapporteert aan:

  • FMCG - Foodservice: Benelux Steering Committee Product Master Data
  • DIY - Tuin - Dier Benelux: Stuurgroep

Contactpersoon: Ro Van Hamme

Benelux DIY/FMCG werkgroep taksinformatie

De rol van deze wekgroep is het harmoniseren van de taks-attributen voor BEBAT RECUPEL WECYCLE STIBAT en WEEE in de benelux for de FMCG/L&D/DIY, Garden and Pet datamodellen.

Contactpersonen

GS1 Belgilux: Ro Van Hamme

GS1 NL: Rob Bouwels

Meer info

 

Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier

Vragen over een comité voor deze sector? Bekijk de deelnemersorganisatie of contacteer ons via diy@gs1belu.org.

Benelux Onderhoudsgroep

De Onderhoudsgroep beheert, onderhoudt en ontwikkelt GS1 standaarden op basis van de ontwikkelingen en vragen van de markt. Het startpunt is het oplossen van business issues en het optimaliseren van uitwisseling. Het uiteindelijke resultaat is het waarborgen van de GS1 standaarden (implementatieconventie).

Daarbij kan de Onderhoudsgroep waar nodig tijdelijke werkgroepen oprichten. Bijvoorbeeld werkgroepen om een specifiek onderdeel van het datamodel te optimaliseren, of dit nu een klasse/segment van bricks is, of werkgroepen over één of meerdere specifieke attributen die geoptimaliseerd moeten worden voor meerdere bricks.

Contactpersonen:

GS1 Belgilux: Zhangli Pollet

GS1 NL: Rob Bouwels

 

Meer info

Benelux Stuurgroep

De doelstelling van de stuurgroep is het aansturen richting de verwezenlijking van projecten waaraan het GS1 business council zich gecommiteerd heeft binnen de termijn die in de business case werd vastgelegd.

De stuurgroep heeft ook als doel om projectplannen te ontwikkelen en voor te bereiden met instructies van de Business Council, of bij voldoende steun binnen de stuurgroep wordt dit in-house gedaan binnen de grenzen van het GS1 beleidsplan en zonder vertragende factoren. 

Contactpersonen:

GS1 Belgilux: Sarah Lard

GS1 NL: Marco Van der Lee

 

Meer info

Benelux Business Council

De doelstelling van de Business Council is het bepalen van de visie en het beleid in de sector. Op basis daarvan stelt de Business Council prioriteiten voor de business issues en committeert het zich aan de projecten die de Stuurgroep opzet.

Contactpersonen:

GS1 Belgilux: Sarah Lard

GS1 NL: Jerry Tracey

Meer info

Gezondheidszorg

Vragen over een comité voor deze sector? Contacteer ons via healthcare@gs1belu.org.

Healthcare Comité

De doelstelling van het Heathcare comité is het bepalen van de visie, het beleid en de prioriteit van de sector, en dit op basis van de Globale Healthcare 5-jarenstrategie (2018-2022). 

Contactpersoon: Patrick Ponsaerts

Meer info

Werkgroep Aggregation of Serialized Medicinal Products

De doelstelling van de werkgroep Aggregation of Serialized Medicinal Products is het opstellen van een richtlijn met aanbevelingen voor verschillende stakeholders in de sector gebaseerd op GS1 standaarden in België en Luxemburg.

Contactpersoon: Patrick Ponsaerts

Meer info

Werkgroep ECHO Program

De doelstelling van de ECHO werkgroep is het vergemakkelijken van de implementatie van GS1 GDSN voor alle stakeholders in de gezondheidszorgsector door middel van een gemeenschappelijk overeengekomen datamodel en het ondersteunen van de pilot.

Contactpersoon: Patrick Ponsaerts

Meer info

Werkgroep EDI

Het doel van deze werkgroep is de implementatie te vergemakkelijken en aanbevelingen te doen rond elektronische gegevensuitwisseling (EDI) voor alle stakeholders in de gezondheidszorgsector. 

Contactpersoon: Patrick Ponsaerts

Meer info

Standardisation & Innovation

Vragen over een comité voor deze sector? Contacteer ons via support@gs1belu.org.

Werkgroep GS1 Digital Link

De doelstelling van deze werkgroep is om Belgilux-leden te informeren over de GS1 Digital Link standaard, gesprekken te begeleiden omtrent de Belgilux implementaties en pilots te coördineren.

Contactpersoon: Karen Arkesteyn

Meer info