Gevaarlijke stoffen, SDS en DOP

De wetgeving rondom opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen is verscherpt. Om daaraan te voldoen, wisselen retailers en leveranciers vanaf 2016 ook gevaarlijkestoffeninformatie met elkaar uit via My Product Manager (MPM). 

Voor het uitwisselen van gevaarlijkestoffeninformatie zijn er velden gecreëerd in de datapool. De leverancier vult deze velden in wanneer er wettelijk voor het artikel een veiligheidsblad (SDS) vereist is. De leverancier voert dit veiligheidsblad als PDF-bestand (via een link naar de SDS) op in de datapool, welke wordt gekoppeld aan de GS1 productcode (GTIN) die bij het product hoort.

gevaarlijke stoffen

Alle mogelijk in te voeren velden in de datapool staan in het datamodel. Welke velden je moet invullen, is afhankelijk van het soort product dat je invoert. Als jouw product bijvoorbeeld geen accu bevat, hoef je ook niet de velden in te vullen die hierop betrekking hebben. 

Voor het uitwisselen van informatie over het Declaration of Performance (DOP) zijn ook velden benoemd. Op dezelfde manier kan je ook een link naar de DOP toevoegen aan jouw productfiche.

Nieuwe indiciaties

Er komen nieuwe indicaties voor de release van november 2021. 

Vragen?

Contacteer ons via diy@gs1belu.org of via +32 2 290 57 75.