Identificatie sleutels in de gezondheidzorg

Er worden meerdere identificatiesleutels in gezondheidzorg gebruikt. Sommige standaarden zijn dezelfde als degenen die je in de retail terugvindt, maar sommige hebben specifiek toepassingen voor de gezondheidzorg waar het leven van patiënten van belang is.

GS1 standaarden zijn open, wereldwijd, bewezen en eenvoudig.

  • Open, technologie-onafhankelijke standaarden maken volledige interoperabiliteit en compatibiliteit mogelijk. Eindgebruikers zijn niet gebonden aan bedrijfseigen oplossingen en R&D-middelen kunnen worden vrijgegeven voor andere ontwikkelingen met toegevoegde waarde zodra standaarden zijn aangenomen.
  • Gezondheidszorg is van nature een mondiale sector, met supply chains die vaak grensoverschrijdend zijn. Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem voor traceerbaarheid, van productie tot de behandeling van patiënten, is absoluut noodzakelijk om te voldoen aan de toenemende wettelijke vereisten voor traceerbaarheid van producten over de hele wereld. In het geval van grensoverschrijdende handel kan een Global Trade Item Number (GTIN) worden gebruikt om dat product in elk land te identificeren zonder enige beperking of fouten.
  • Het GS1 systeem is een systeem dat zijn robuustheid de afgelopen 30+ jaar in verschillende sectoren wereldwijd heeft bewezen.

Hier vind je de lijst van standaarden die in de gezondheidszorg ter  identificatie gebruikt worden

Global Trade Item Number (GTIN)

Moet ik een nieuwe GTIN toekennen als ik mijn verpakking aanpas of iets aan mijn product verander?

Bekijk dit in de specifieke GTIN allocation rules van de gezondheidszorgsector of download de handleiding.
 

Global Location Number (GLN)

Hoe kan ik wettelijke entiteiten, zoals een ziekenhuis, een leverancier, een apotheek of fysieke entiteiten zoals het operatiekwartier, een magazijn identificieren met een GLN?

Bekijk de implementatie handleiding
 

Serial Shipping Container Code (SSCC)

Hoe maak je identificatienummers voor palletten met producten?

GIAI HC

Global Individual Asset Identifier (GIAI)

Hoe kan je activa zoals rolstoelen of bed op unieke wijze identificeren en beheren?

GRSN HC

Global Service Relation Number (GRSN)

Hoe kan je je relaties met individuele serviceproviders (artsen, verpleegkundigen,...) en individuele servicecliënten (patiënten) uniek identificeren ?

SRIN HC

Service Relation Instance Number (SRIN)

Hoe kan je je relaties met individuele serviceproviders (artsen, verpleegkundigen,...) en individuele servicecliënten (patiënten) uniek identificeren ?

UDI HC

Unique Device Identifier (UDI)

GMN HC

Global Model Number (GMN)

GDTI HC

Global Document Type Identifier (GDTI)