Banner GTIN

Wanneer heeft mijn product een andere artikelcode (GTIN) nodig?

Identificatie van producten in de gezondheidszorg

Het kan een echte uitdaging zijn om unieke identificatienummers toe te kennen aan producten.In eender welke sector is productidentificatie een cruciale stap om de traceerbaarheid in de sector te waarborgen. Maar in de gezondheidszorgsector staat er nóg meer op het spel dan in andere sectoren. Het leven van patiënten kan immers sterk worden beïnvloed door medicatie of medisch materiaal. Denk maar aan de risico's die zouden kunnen ontstaan als er een identificatiefout wordt gemaakt bij de medicatie die in een apotheek wordt verkocht of bij de medische hulpmiddelen die in een ziekenhuis voor een operatie worden gebruikt.

GS1 Healthcare heeft wereldwijde sectorstandaarden ontwikkeld en gepromoot om medische fouten te voorkomen, om namaakproducten te bestrijden en om de efficiëntie van de toeleveringsketen in de gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren.

De sector heeft al lang geleden besloten om voor de identificatie gebruik te maken van Global Trade Item Numbers (GTIN's). Het gebruik van dergelijke productcodes voor de sector kan worden gecombineerd met extra elementen om een nog grotere veiligheid en traceerbaarheid te garanderen. Daarom is het gebruikelijk om naast de GTIN’s en barcodes aanvullende informatie te zien, zoals een batch- of lotnummer of een uniek serienummer of een vervaldatum. Het is belangrijk dat al die gegevens in de volledige toeleveringsketen gestandaardiseerd zijn. De integriteit van deze identificatiesleutels tijdens de volledige levensduur van het artikel is van vitaal belang om het unieke karakter voor fabrikanten, groothandelaren, distributeurs, ziekenhuizen, regelgevende instanties en andere stakeholder in de toeleveringsketen te behouden. 

Maar wat gebeurt er als één aspect, kenmerk, variant of formulering van een product moet worden veranderd?

Identification of HC product

GTIN-toewijzingsregels

Daarvoor hebben we de GTIN-toewijzingsregels. Bij bepaalde wijzigingen aan een product of de verpakking ervan kan het zijn dat een nieuwe artikelcode moet worden toegewezen, terwijl dat bij andere wijzigingen niet het geval is.

Dankzij de GTIN-toewijzingsregels voor de gezondheidszorg kunnen bedrijven consistente beslissingen nemen over het beheer van de unieke identificatie van producten. Zo dragen ze bij aan een efficiëntere toeleveringsketen en meer veiligheid van de patiënt. Zakenpartners vertrouwen op de unieke identificatie van producten voor ondubbelzinnige gegevensuitwisseling om op operationeel vlak efficiënt te blijven. Zo werken de wereldwijde toeleveringsketens ook soepel, terwijl de implementatie van diverse wettelijke voorschriften wereldwijd wordt ondersteund.

Daarom is het niet alleen essentieel om een nieuwe artikelcode aan een product toe te wijzen wanneer dat vereist is, maar ook om die wijzigingen aan de handelspartners mee te delen, zodat het juiste product wordt geleverd of het artikel zoals bedoeld wordt gebruikt.

Lees hier de GTIN-toewijzingsregels

Een concreet voorbeeld

Als de verpakking verandert doordat er een nieuw keurmerk (bv. Europees keurmerk CE) wordt toegevoegd of verwijderd dat relevant is voor toezichthouders, handelspartners of consumenten, kent u een nieuwe artikelcode toe.

Voor de toepassing van deze regel wordt een erkend keurmerk als volgt omschreven: een symbool, logo of tekst op een product waaruit blijkt dat het product aan specifieke criteria en normen voldoet wat betreft formule, oogst, bewerking of productie (bv. CE-markering). Dit moet extern door een certificeringsinstantie (particulier of overheid) kunnen worden geverifieerd.

GTIN allocation rules

Interactief beslissingsondersteunend instrument

Om de belanghebbenden verder te helpen begrijpen wanneer een GTIN moet worden gewijzigd dat binnen open toeleveringsketens wordt gebruikt, heeft GS1 de GS1 Healthcare GTIN Allocation Rules Decision Support Tool (beslissingsondersteunend instrument voor de GTIN-toewijzingsregels van GS1 Healthcare) gecreëerd. Ontdek meer over het beslissingsondersteunend instrument

Blog
09/10/2020
Gezondheidszorg
Deel deze pagina:
Blog
09/10/2020
Gezondheidszorg
Deel deze pagina: